REGULAMIN II BIELNIECKIEGO FESTIWALU KOLĘD

1. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec

2. Bieliniecki Festiwal Kolęd odbędzie się 13 stycznia 2019 roku o godz. 15:00

3. Konkurs skierowany jest do amatorskich zespołów chóralnych

4. Cele konkursu:

a) podnoszenie jakości pracy artystycznej chórów amatorskich

b) ocena dorobku artystycznego zespołów

c) integracja amatorskiego ruchu artystycznego w województwie podkarpackim

d) ocena pracy dyrygentów

e) wspólne kolędowanie

5.W konkursie mogą brać udział:

a) chóry jednorodne

b) chóry mieszane

c) chóry kameralne

6.Zgłoszenia należy dokonać pod adres mailowy tpwb@onet.eu lub telefonicznie 505784112

7. Wszystkie zgłoszone zespoły zostaną zakwalifikowane do konkursu. Lista zespołów zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.tpwb.eu

8. Regulamin konkursu przewiduje:

a) czas prezentacji nie może przekraczać 15 minut. Można prezentować do 3 zwrotek wybranej kolędy. Prezentacja nie może być krótsza ni z 15 minut z wejściem.

b) wykonanie obowiązkowej kolędy "Gdy się Chrystus rodzi"

9. Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za wykorzystywanie utworów, co do których prawa są zastrzeżone.

 

Regulamin Jury

1. Jury powołane przez organizatora składa się z muzyków

2. Jury ocenia i przyznaje nagrody

3. Nagrody:

a) w miarę posiadanych środków organizator przyznaje nagrody finansowe dla trzech zespołów, które otrzymają największą liczbę punktów

b) chóry, które zajmą I, II, III miejsce otrzymają dodatkową nagrodę w postaci pamiątkowej statuetki c) wszystkie chóry uczestniczące w konkursie otrzymają pamiątkowe dyplomy

d) wysokość nagród finansowych zależna będzie od pozyskanych środków

4. Ocenie Jury podlega: dobór repertuaru, intonacja, emisja głosu, interpretacja, stopień trudności utworu.

5. Każdy członek Jury przyznaje punkty w sakli od 1-20 za każdy czynnik podlegający ocenie

6. Jury zobligowane jest do podania wyników konkursu w dniu jego zakończenia

7. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne

 

Po zakończeniu konkursu odbędzie się msza święta w intencji wszystkich uczestników a po niej uroczyste wręczenie nagród i zaśpiewanie przez wszystkie chóry wspolnej kolędy "Bóg się rodzi"

                                                                                          OGŁOSZENIE !

Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec ogłasza konkurs na palmę wielkanocną ,,Moja Palma Wielkanocna 2018’’ .

Warunkiem udziału jest:

- Wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej.

- Wykorzystanie materiałów naturalnych i tradycyjnych form zdobniczych.

Konkurs odbędzie się w trzech grupach wiekowych:

1) od 5 do 12 lat

2) od 13 do 18 lat

3) od 18 wzwyż.

Zgłoszenia należy dokonywać pod numer telefonu (15)8763147, 505784112.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest własnoręczne wykonanie palmy, oraz poświęcenie na mszy świętej w niedzielę palmową w Bielińcu o godz. 8.30.

Warunek dotyczy mieszkańców parafii Bieliny.

Do palmy należy przypiąć kartkę z imieniem, nazwiskiem i nazwą miejscowości w sposób niewidoczny, natomiast grupę wiekową w sposób widoczny.

Do konkursu przyjmujemy tylko zgłoszenia indywidualne. W konkursie biorą udział tylko palmy zgłoszone.

Ogłoszenie wyników nastąpi w Niedzielę Palmową (25 marca 2018 r.) O godz. 18.00 nastąpi wystawienie Misterium Męki Pańskiej, a po nim ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału. Regulamin także na stronie internetowej: www.tpwb.eu

I BIELINIECKI FESTIWAL KOLĘD

W niedzielę 14 stycznia 2018 roku w Wiejskim Domu Kultury w Bielińcu odbył się I Bieliniecki Festiwal Kolęd w wykonaniu chórów.

Do udziału w festiwalu zgłosiły się następujące chóry: Emaus z Leżajska, Faza z Kosiny, Melodia męski z Mielca, chór Ulanowski, Canon z Białobrzegów, Melodia mieszany z Mielca, nie dojechał chór Chorus Familiaris z Woli Baranowskiej.

Każdy z uczestników miał do dyspozycji 15 minut i musiał zaśpiewać obowiązkowo kolędę ,,Gdy śliczna panna’’.

Poziom wykonawców według widzów i komisji był bardzo wysoki. Jak to niektórzy mówili, że to nie były chóry amatorskie tylko zawodowe. Celem konkursu było podnoszenie jakości pracy artystycznej chórów amatorskich, integracja amatorskiego ruchu artystycznego.

Festiwal kolęd oceniało Jury w składzie: Agnieszka Kamińska, ks. Adam Pikula i Zbigniew Bednarz.

Pierwsze miejsce zdobył chór Canon z Białobrzegów, drugie chór Faza z Kosiny, a trzecie chór Melodia mieszany z Mielca, te chóry otrzymały nagrody finansowe, statuetkę i dyplom, natomiast pozostałe otrzymały statuetki i dyplomy za udział.

Nagrody wręczali: pani senator Janina Sagatowska, v-ce starosta powiatu niżańskiego pan Adam Mach, burmistrz Gminy i Miasta Ulanów pan Stanisław Garbacz, przewodniczący Jury ks. Adam Pikula i prezes TPWB Wacław Piędel.

Festiwal odbył się dzięki pomocy starosty niżańskiego Roberta Bednarza, burmistrza Gminy i Miasta Ulanów Stanisława Garbacza, prezesa Nadsańskiego Banku Spółdzielczego w Stalowej Woli pana Stanisława Kłapeć, prezesa Zakładu Usług Komunalnych w Ulanowie pana Pawła Grzywacza i Towarzystwu Przyjaciół Wsi Bieliniec.

Na zakończenie festiwalu wszystkie chóry na scenie zaśpiewały wspólnie kolędę ,,Bóg się rodzi’’.

CHÓRY ZGŁOSZONE DO FESTIWALU KOLĘD

1. Chór EMAUS - Leżajsk

2. Chór CHORUS FAMILIARIS - Wola Baranowska

3. Chór FRAZA - Kosina

4. Chór Ulanowski Ulanów

5. Chór męski MELODIA - Mielec

6. Chór mieszany MELODIA - Mielec

7. Chór CANON - Białobrzegi

NAJLEPSI NA PODKARPACIU

Regionalne Koło Pszczelarzy BARĆ w Bielińcu, w III edycji konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Związek Pszczelarski w Rzeszowie, Marszałka Województwa Podkarpackiego i prezesa  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na "Najbardziej aktywne Koło Pszczelarskie" organizowanego w ramach kampanii edukacyjnej pn.: "Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie", zdobyło pierwsze miejsce na Podkarpaciu wśród kół liczących do 25 członków.

Regionalne Koło Pszczelarzy BARĆ w Bielińcu powstało w 2016 roku. Na początku działalności zrzeszało 17 członków, co dawało 187 rodzin pszczelich. W listopadzie 2017 roku koło zrzesza już  23 członków z 491 rodzinami pszczelimi. W okresie dwóch lat wszyscy członkowie koła przeszli szkolenia w zakresie hodowli pszczół i ich chorób oraz pracy w pasiece stacjonarnej i wędrownej.

Koło specjalizuje się w produkcji miodów z facelii, nawłoci i miodów wielokwiatowych. Zajmuje się produkcją figur woskowych oraz nalewek na bazie miodu (miodówka na bazie trzech miodów), czarna porzeczka z miodem i trójniak.

Koło pozyskuje również dotacje unijne, dzięki którym organizuje szkolenia i wyjazdy edukacyjne. Dzięki wsparciu Stanisława Garbacza, burmistrza Gminy i Miasta Ulanów, jest duża nadzieja, że koło będzie się dalej rozwijać.

- Znając jak blisko na sercu leży powiat niżański staroście Panu Robertowi Bednarzowi, będziemy działać jeszcze prężnej. - zapowiada Wacław Piędel, Prezes RKP BARĆ w Bielińcu.

Za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie koło otrzymało suszarkę do pyłku, odstojnik do miodu, formę silikonową świerk oraz książkę "Wielki poradnik pasieczny".

REGULAMIN I BIELINIECKIEGO FESTIWALU KOLĘD

1. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec

2. Bieliniecki Festiwal Kolęd odbędzie się 14 stycznia 2018 roku o godz. 15:00

3. Konkurs skierowany jest do amatorskich zespołów chóralnych

4. Cele konkursu:

a) podnoszenie jakości pracy artystycznej chórów amatorskich

b) ocena dorobku artystycznego zespołów

c) integracja amatorskiego ruchu artystycznego w województwie podkarpackim

d) ocena pracy dyrygentów

e) wspólne kolędowanie

5.W konkursie mogą brać udział:

a) chóry jednorodne

b) chóry mieszane

c) chóry kameralne

6.Zgłoszenia należy dokonać do dnia 15 grudnia 2017 roku na adres mailowy: tpwb@onet.eu lub telefonicznie 505784112

7. Wszystkie zgłoszone zespoły zostaną zakwalifikowane do konkursu. Lista zespołów zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.tpwb.eu

8. Regulamin konkursu przewiduje:

a) czas prezentacji nie może przekraczać 15 minut. Można prezentować do 3 zwrotek wybranej kolędy. Prezentacja nie może być krótsza ni z 15 minut z wejściem.

b) wykonanie obowiązkowej kolędy "Gdy śliczna panna"

9. Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za wykorzystywanie utworów, co do których prawa są zastrzeżone.

 

Regulamin Jury

1. Jury powołane przez organizatora składa się z muzyków

2. Jury ocenia i przyznaje nagrody

3. Nagrody:

a) w miarę posiadanych środków organizator przyznaje nagrody finansowe dla trzech zespołów, które otrzymają największą liczbę punktów

b) chóry, które zajmą I, II, III miejsce otrzymają dodatkową nagrodę w postaci pamiątkowej statuetki c) wszystkie chóry uczestniczące w konkursie otrzymają pamiątkowe dyplomy

d) wysokość nagród finansowych zależna będzie od pozyskanych środków

4. Ocenie Jury podlega: dobór repertuaru, intonacja, emisja głosu, interpretacja, stopień trudności utworu.

5. Każdy członek Jury przyznaje punkty w sakli od 1-20 za każdy czynnik podlegający ocenie

6. Jury zobligowane jest do podania wyników konkursu w dniu jego zakończenia

7. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne

 

Po zakończeniu konkursu odbędzie się msza święta w intencji wszystkich uczestników a po niej uroczyste wręczenie nagród i zaśpiewanie przez wszystkie chóry wspolnej kolędy "Bóg się rodzi"

Miód z Bielińca z szansą na „Perłę”

Miód z pasieki „Na ogrodzie” należącej do Wacława Piędla z Bielińca zdobył pierwsze miejsce podczas XVII Wojewódzkiego Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów 2017”. Nagroda ta upoważnia do ubiegania się o prestiżową „Perła 2018”, która przyznawana jest w trakcie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Konkurs odbył się w miejscowości Strzegociny koło Pilzna. Kapituła konkursowa, której przewodniczyła Izabela Byszewska, prezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie przyznała nagrodę dla Wacława Piędla za miód z nawłoci. Nawłoć to roślina posiadająca żółtą barwę i porasta łąki, przez co uważana jest przez rolników za chwast. Miód, który z niej powstaje posiada jasnożółtą barwę i bardzo przyjemny zapach. Stosuje się go w leczeniu układu moczowego, dróg żółciowych oraz stawów, a także na przeziębienia i infekcje dróg oddechowych. Pasieka posiada już jedną taką "Perłę", którą kapituła konkursu przyznała w 2015 roku za miód z facelii.

Wyniki XI Konkursu Palm Wielkanocnych "Moja Palma Wielkanocna 2017"

Po raz XI w Bielińcu odbyło się Misterium Męki Pańskiej ,,Zaniósł na krzyż nasze grzechy’’ i konkurs palm wielkanocnych ,,Moja Palma Wielkanocna 2017’’.

Zanim doszło do ogłoszenia wyników konkursu, zostało wystawione Misterium Męki Pańskiej ,,Zaniósł na krzyż nasze grzechy’’ w którym zostały przedstawione problemy współczesnej młodzieży. Młodzież wyznawała swoje problemy współczesnego świata z jakimi się boryka. Do konkursu zostało zgłoszonych 157 palm z pięciu powiatów i jeden z województwa lubelskiego. Z roku na rok palmy są coraz piękniejsze, dlatego komisja konkursowa ma trudne zadanie.

W kategorii I od 5 do 12 lat miejsce przypadło Aleksandrze Młynarskiej z Nowej Sarzyny, drugie Oliwii Paleń z Przędzela, trzecie Aleksandrze Zarzyckiej z Tarnogóry, ponadto organizatorzy ze względu na wysoką jakość wykonania postanowili przyznać wyróżnienia. Wyróżnienie I stopnia otrzymał Krzysztof Tomaszewski z Bielin, II stopnia Tomasz Barwa z Kurzyny, III stopnia Wojciech Sajdak z Bielin. W kategorii II od 13 do 18 lat I miejsce zajął Wojciech Drabik z Wólki Tanewskiej, II miejsce Paulina Kruk z Rudnika nad Sanem, III miejsce Jakub Otto z Ulanowa. Wyróżnienie I stopnia otrzymała Patrycja Puskarczyk z Bielińca, II stopnia Mateusz Góreczny z Dąbrówki, III stopnia Daria Kawa z Lipin Górnych. Natomiast w kategorii III powyżej 18 lat I miejsce zajęła Maria Frączek z Kurzyny, II miejsce Beata Moskal z Majdanu Golczańskiego, III miejsce Krystyna Rogala z Nowego Kamienia. Wyróżnienie I stopnia otrzymała Zofia Oleksak z Szyperek, II stopnia Joanna Mazur z Stróży, III stopnia Stanisława Warchoł z Przędzela.

Pani senator Janina Sagatowska postanowiła dodatkowo uhonorować, statuetkami trzy osoby, a otrzymali je: Maria Szot z Przędzela, Mateusz Wołoszyn z Bielińca i Hubert Mazur z Stróży. Tradycyjnie jak co roku na placu kościelnym stanęła palma wysokości 17 metrów. Konkurs odbył się dzięki pomocy finansowej starosty niżańskiego Roberta Bednarza, burmistrza Gminy i Miasta Ulanów Stanisława Garbacza, prezesa Zakładu Usług Komunalnych Pawła Grzywacza i Towarzystwu Przyjaciół Wsi Bieliniec

 

Festiwal  Nalewek.

 

WWiejskim Domu Kulturyw Bielińcu odbyłsię Festiwal Nalewek zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec. Do konkursu zgłosiło się dziesięć kół. Celem konkursu było kultywowanie tradycji przyrządzania nalewek, dokonywanie przeglądu produktów regionalnych, odkrywanie produktów specyficznych, charakterystycznych dla danego obszaru geograficznego, którego mogą stać się wizytówką.  Komisja konkursowa w skład której wchodzili: Ryszard Budkowski, Jan Połeć i Józef Olszówka musiała podejmować bardzo trudne decyzje, gdyż nalewki były bardzo dobre. Na stoiskach królowały nie tylko nalewki, ale można było degustować różnego rodzaju produkty kulinarne oraz miody. Na stoisku Regionalnego Koła Pszczelarskiego królowały nalewki na miodzie, miód, wyroby z wosku, masło miodowe i maści propolisowe. Komisja przy ocenie nalewek brała po uwagę barwę i klarowność nalewki, wygląd, smak, aromat i kwasowość. Po długiej naradzie komisja postanowiła przyznać:

 

I  miejsce  Regionalne Koło Pszczelarzy ,,BARĆ” w Bielińcu za trójniak

II  miejsce  KGW Przędzelanki za miętówkę

III  miejsce  KGM  Mieszczanki z Ulanowa

 

Za najładniejszy stół przyznano nagrodę KGW przy Towarzystwie Przyjaciół Wsi Bieliniec.

 

Nagrodę publiczności KGW  Majdan Golczański

 

Patronat nad konkursem objął Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław  Garbacz. Nagrody ufundowali Urząd Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz, Starosta Niżański Robert Bednarz i Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec.

Album o relikwiach wydany

 

    

 

   

W dniu 17 września 2016 roku odbyła się uroczysta promocja albumu ,,Relikwie Świętych

w  Sanktuarium Świętego Wojciecha w Bielinach”, którą rozpoczęto uroczystą mszą świętą

koncelebrowaną pod przewodnictwem kustosza bielińskiej parafii św. Wojciecha ks. Jana

Jagodzińskiego, oraz ks. Jana Kądziołki i ks. Waldemara Bieńko. Dalsza część uroczystości

odbyła się w Wiejskim Domu Kultury, gdzie zaproszonych gości przywitał prezes

Towarzystwa Przyjaciół Wsi Bieliniec Wacław Piędel. Następnie głos zabrał wikariusz bielińskiej

parafii ks. Łukasz Pyszka, który przedstawił z czym związany był kult świętych.

Kult związany był z hierarchią. Jednak wśród tych wielkich i wybitnych postaci zdarzały się również

osoby, które na świętość zapracowały zwykłym, codziennym życiem i których prochy czczono

po śmierci. Zwyczaj pobierania relikwii przetrwał do dziś np. zanim trumna św. Jana Pawła II z

podziemi  trafiła do Bazyliki św. Piotra, została otwarta. Każdy uczestnik biorący  udział

w promocji otrzymał album. Uroczystość związaną z promocją albumu zakończono uroczystą

kolacją. Album ,,Relikwie Świętych w Sanktuarium św. Wojciecha w Bielinach” został

dofinansowany z budżetu Województwa Podkarpackiego.

 

X jubileuszowe Misterium Męki Pańskiej i X jubileuszowy konkurs palm wielkanocnych ,,Moja Palma Wielkanocna 2016’’

 

To już X konkurs i X Misterium Męki Pańskiej w Bielińcu koło Ulanowa w powiecie niżańskim.  Zanim doszło do ogłoszenia wyników konkursu, zostało wystawione Misterium Męki Pańskiej  ,,GOLGOTA’’.  Sala była wypełniona  po brzegi (zabrakło miejsc siedzących) co oznacza że zainteresowanie wzrasta nie tylko konkursem, ale również misterium.

Do konkursu zostało zgłoszonych 225 palm z pięciu powiatów województwa podkarpackiego, jeden powiat z województwa lubelskiego i z Ukrainy. Z roku na rok palmy są coraz piękniejsze co bardzo cieszy nas jako organizatorów. Za to coraz większe problemy ma komisja konkursowa. Komisja konkursowa w składzie: Grzegorz  Węglarz – przewodniczący, Zygmunt Ciosmak  i Mirosław Kus  miała ogromny problem, bo palmy są coraz piękniejsze co świadczy o dużym zainteresowaniu.  W tą Niedzielę Palmową kościół w Bielińcu był najpiękniej wystrojony na Podkarpaciu, a może nie tylko. Możemy stwierdzić, że jest to w tej chwili prawdopodobnie największy konkurs na  Podkarpaciu. Patronat honorowy objęła Pani Janina Sagatowska Senator RP.  W kategorii I  od 5 do 12 lat  pierwsze miejsce zdobyła Oliwia Paleń z Przędzela, drugie Krystian Ryczko z Bielin, trzecie Patryk Jaceczko z Ulanowa. Wyróżnienie I stopnia otrzymał  Bartek Schodziński z Bielińca, II stopnia Krzysztof Tomaszewski z Bielin, III stopnia Emilia Chmielowska, wyróżnienie Natalia Kotuła z Racławic. W kategorii  II  od 13 do 18 lat  pierwsze miejsce  zdobył Jakub Otto z Ulanowa, II miejsce Bartek Tabor z Przędzel Kolonia, III  Wojciech Drabik z Wólki Tanewskiej. Wyróżnienie pierwszego stopnia zdobył Mateusz Wołoszyn z Bielińca, II stopnia Paulina Staroń z Rudnika nad Sanem, III stopnia Szymon Barwa z Kurzyny, wyróżnienie Kinga Słuja z Przewrotnego.  W kategorii III od 18 lat wzwyż I miejsce zdobyła Małgorzata Frączek z Kurzyny, II miejsce Zofia Oleksak z Szperek, III Agnieszka Kopel z Krzeszowa, wyróżnienie I stopnia zdobyła Helena Smoła z Koziarni, II stopnia Helena Bałanda z Łąki, III Maria Szot z Przędzela, wyróżnienia otrzymały również  Monika Sabat z Majdanu Golczańskiego, Lilla Urban z Nowego Kamienia oraz Jolanta Deryło z Lipin.  Pani senator Janina Sagatowska ufundowała nagrody dla najmłodszego i najstarszego uczestnika konkursu.

Tak jak w latach ubiegłych tak i w tym roku na placu kościelnym  stanęła 18 metrowa palma, a wewnątrz kościoła dwie wysokości 8 metrów. Konkurs odbył się dzięki pomocy Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów Stanisława  Garbacza, starosty niżańskiego Roberta Bednarza, prezesa Zakładu Usług Komunalnych w Ulanowie Pawła Grzywacza i Koło Gospodyń Wiejskich przy Towarzystwie Przyjaciół Wsi Bieliniec

PERŁA za miód

Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec otrzymało nagrodę ,,PERŁA’’ za miód z facelii, która została wręczona podczas Targów Smaki Regionów w Poznaniu , gdzie odbył się Wielki Finał Konkursu. Organizatorem centralnym konkursu, odbywający się pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, oraz Marszałków Województw jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego wspólnie z Związkiem Województw RP. Konkurs przebiegał dwuetapowo: pierwszy etap to finał regionalny, w którym wyłonieni zostali laureaci, drugi etap konkursu to wybór z pośród produktów nominowanych w regionach - najlepszych produktów, potraw i dań do prestiżowej nagrody konkursu ,,PERŁA 2015’’. Nagrody wręczała Zofia Salczyk Podsekretarz Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich, Polskiej Izby Produktów Regionalnych i Lokalnych. Miód faceliowy jest koloru jasnożółtego do zielonkawego, przypomina miód akacjowy. Ma przyjemny, delikatny smak i posiada lekko kwaskowaty posmak. Posiada właściwości lecznicze, zapobiega przeziębieniom oraz stanom zapalnym górnych dróg oddechowych, nadaje się również wrzodów żołądka i dwunastnicy, problemach z wątrobą, trzustką i woreczkiem żółciowym. Natomiast facelia jest rośliną jednoroczną, rosnącą od 30 do 70 cm wysokości, kwiaty mają kolor błękitny. Jest siana przez rolników, jako poplon.

VIII Turniej Sołtysów 2015

Wzorem lat ubiegłych także w tym roku odbył się Turniej Sołtysów do którego zgłosiły się następujące miejscowości: Bieliniec, Cholewiana Góra, Wólka Tanewska, Dąbrówka, Borki i Podwalina. Sołtysi musieli pokonać aż czternaście konkurencji, jak Pływanie tratwą, dyktando, rznięcie drewna piłą ręczną, przeciąganie liny, rzeźbienie laski sołtysa, mielenie w żarnach, Kubica Cup, bieliniecka piekarnia, ,,Łebska ‘’ wieś, rozbijanie balonów, wożenie partnera w taczkach. Największy ubaw widzowie mieli z rozbijania balonów. Ostatecznie zwyciężyła drużyna z Bielińca, którą prowadził sołtys Aleksander Drzymała, drugie miejsce przypadło Dąbrówce, trzecie Cholewiana Góra, czwarte Borki, piąte Podwalina i szóste Wólka Tanewska. Między przerwami widzowie mogli degustować potraw regionalnych przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z Bielińca, Krzeszowa, Dąbrówki, Majdanu Golczańskiego i Przędzela. Odbył się także konkurs kulinarny. Jury pod kierownictwem Katarzyny Woźniak oceniało m.in. pasztet fasolowo – jaglany ze śliwką przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Bielinca, wiejski garnek z Przędzela i cukinię faszerowaną kaszą kus Kus. Jednak największe uznanie zdobył udziec przelatka przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Dąbrówki, drugie miejsce zdobyły panie Krzeszowa, trzecie z Bielińca, czwarte z Przędzela i piąte z majdanu Golczańskiego Sołtysi otrzymali nagrody rzeczowe, natomiast panie z KGW sprzęt AGD. Nagrody wręczali starosta niżanski Robert Bednarz, burmistrz Stanisław Garbacz oraz członkowie jury Katarzyna Wożniak i Grzegorz Węglarz. Na zakończenie turnieju zagrała Kapela Ludowa z Łąki k/ Rzeszowa. Turniej odbył się dzięki środkom pozyskanym z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Towarzystwu Przyjaciół Wsi Bieliniec i starostwu powiatowemu w Nisku

III Dożynki Dekanalne Dekanatu Ulanowskiego w Bielińcu - 15.08.2015

W Bielińcu w kościele p.w. Matki Kościołaparafia Bieliny p.w. Św. Wojciecha Biskupa Męczennika odbyły się III Dożynki Dekanatu Ulanowskiego. Były to trzecie w historii Bielińca. Święto Plonówzorganizowało Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec. Gospodarzem dożynek był ks. Kazimierz Żyłka - proboszcz parafii p.w. Św. Jana i Św. Barbary w Ulanowie, jednocześnie wicedziekan dekanatu Ulanowskiego. Natomiast honory starostówpełnili Elżbieta Zawrotniak z Borków parafia Dąbrówka i Krzysztof Żuraw z Dąbrowicy parafia Ulanów. Świętowanie rozpoczęto uroczystą mszą świętą w intencji rolników i podzięce za tegoroczne zbiory. Po mszy świętej korowód dożynkowy prowadzony przez poczty sztandarowe przeszedł na plac przy Wiejskim Domu Kultury, gdzie było wspólne świętowanie. Jak co roku jednym z elementów dożynek był konkurs na wieniec dożynkowy. Do konkursu zgłoszono wieńce z Bielińca i Bielin parafia Bieliny, borki parafia Dąbrówka, Ździary parafia Domostawa, Majdan Golczański parafia Jarocin, Kurzyna Średnia parafia Kurzyna, Wólka Tanewska parafia Ulanów i Lipiny Dolne parafia Lipiny Górne. I miejsce zajął Bieliniec, II miejsce Majdan Golczański, III Kurzyna. Wyróżnienia otrzymały : Lipiny Dolne, Ździary, Bieliny i Borki. Odbył się również konkurs potraw regionalnych. Do konkursu zostały zgłoszone dania przez: Koło Gospodyń Wiejskich przy Towarzystwie Przyjaciół Wsi Bieliniec, Flisackie Spływy Mieczysław Łabęcki, Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Jata, Stowarzyszenie Twórców Kultury i Folkloru Ziemi Krzeszowskiej – grupa ,,Koziarnianki” , Koło Gospodyń Wiejskich Sieraków i Stowarzyszenie Borki Razem. I miejsce za gołąbki z kaszą gryczaną i sosem borowikowym przypadło Flisackim Spływom Mieczysław Łabęcki, II KGW Bieliniec przy TPWB za pierogi pieczone z kaszą, III Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Jata za kaczkę pieczoną z jabłkami i żurawiną. Natomiast wyróżnienia przypadły pozostałym uczestnikom konkursu. Podczas świętowania występowały również zespoły. Na scenie pojawił się ZPiT ,,Janki” z Jarocina, Zespół Młodzieżowy z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bielinach, Chór Flisacki z Ulanowa, Zespół Pieśni i Tańca ,,LELIWA” z Leżajska, Kapela Flisacka z Ulanowa, Kapela Ludowa ZIOMKI z Potoka Górnego i Kapela Ludowa ZALESZAKI z Zaleszan. Wszyscy uczestnicy biorący udział w konkursach otrzymali bogate nagrody w postaci sprzętu AGD oraz pucharów. Dożynki odbyły się dzięki środkom finansowym pozyskanym z Funduszu Inicjatyw Lokalnych Ministerstwa Płacy i Polityki Społecznej oraz Burmistrzowi gminy i Miasta Ulanów, Starosty niżańskiego i Dyrektora Nadsańskiego Banku Spółdzielczego w Stalowej Woli.

Wyniki Konkursu

Wyniki Konkursu "Moja Palma Wielkanocna 2015"
 
Kategoria I:
 
1. I miejsce - Drabik Wiktoria - Bieliniec
2. II miejsce - Mazur Hubert - Rudnik nad Sanem
3. III miejsce - Grzybowska Zofia - Bukowina
4. Wyróżnienie I stopnia - Skop Martyna - Styków
5. Wyróżnienie II stopnia - Oros Wojciech - Bieliniec
6. Wyróżnienie III stopnia - Sajdak Kinga - Bieliny
7. Wyróżnienie - Markowicz Maja - Racławice
8. Wyróżnienie specjalne - Magdalena Mierzwa - Głogów Małopolski
 
Kategoria II:
 
1. I miejsce - Drabik Wojciech - Wólka Tanewska
2. II miejsce - Byra Agnieszka - Przędzel Kolonia
3. III miejsce - Pokora Elżbieta - Glinianka
4. Wyróżnienie I stopnia - Wołoszyn Mateusz - Bieliniec
5. Wyróżnienie II stopnia - Wołoszyn Barbara - SOSW Rudnik nad Sanem
6. Wyróżnienie III stopnia - Węglińska Patrycja - Bieliny
7. Wyróżnienie - Chudzik Mateusz - Stary Nart
 
Kategoria III:
 
1. I miejsce - Budzyńska Agnieszka - Kurzyna
2. II miejsce - Tabor Jolanta - Krzeszów
3. III miejsce - Wołoszyn Stanisław - Zarzecze
4. Wyróżnienie I stopnia - Łazorko Maria - Koziarnia
5. Wyróżnienie II stopnia - Oleksak Zofia - szyperki
6. Wyróżnienie III stopnia - Siembida Elżbieta - Majdan Golczański
7. Wyróżnienie - Sudoł Elżbieta - Nisko

Wyniki konkursu na najładniejszą palmę wielkanocną

Kategoria od 5 do 12 lat

I miejsce: Wiktoria Drabik, Bieliniec

II miejsce : Sebastian Marchut z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Rudnik nad Sanem

III miejsce: Maja Zając, Głogów Małopolski

Wyróżnienie I stopnia - Adam Barwa, Kurzyna

Wyróżnienie II stopnia - Maria Tarnawska, Kępa Rudnicka

Wyróżnienie IIIstopnia - Kinga Skoczylas, Raclawice

 

Kategoria od 13 do 18 lat

I miejsce: Elżbieta Pokora, Glinianka

II miejsce: Kinga Słuja, Przewrotne

III miejsce: Tomasz Drabik, Ulanów

Wyróżnienie I stopnia - Maciej Mierzwa, Głogów Małopolski

Wyróżnienie II stopnia - Mateusz Wołoszyn, Bieliniec

Wyróżnienie IIIstopnia - Kamil Wojtaś, Kępa Rudnicka

 

Kategoria od 18 lat wzwyż

I miejsce: Joanna Mazur, Rudnik nad Sanem

II miejsce: Albin Budzyński, Kurzyna

III miejsce Stanisław Wołoszyn, Zarzecze

Wyróżnienie I stopnia - Maria Złotek, Bieliniec

Wyróżnienie II stopnia - Aleksandra Turasz, Koziarnia

Wyróżnienie IIIstopnia - Beata Węglińska, Bieliny

 

Wyróżnienie specjalne otrzymały PRZĘDZELANKI Koło Gospodyń Wiejskich z Przędzela

IV Mikołajkowy Halowy Turniej Piłki Nożnej - Ulanów 5.12.2012 r

W dniu 05.12.2012r. Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec zorganizowało ,IV Mikołajkowy Halowy Turniej Piłki Nożnej' dla dzieci z powiatu niżańskiego, który odbył się w Zespole Szkół w Ulanowie.  W turnieju wystąpiły drużyny chłopców: T.P.W.B Bieliniec, Tęcza Ulanów, Bukowina, Publiczna Szkoła Podstawowa Bieliny, Publiczna Szkoła Podstawowa Przędzel, Stowarzyszenie ,,Nadzieja’’ Nowy Nart, Publiczna Szkoła Podstawowa Wólka Tanewska, i  Rotunda Krzeszów, oraz dziewcząt : T.P.W.B. Bieliniec, Tęcza Ulanów, Publiczna Szkoła Podstawowa Bieliny i Publiczna Szkoła Podstawowa Przędzel. Wśród chłopców pierwsze miejsce zajęła drużyna z Wólki Tanewskiej, drugie Rotunda Krzeszów, trzecie Stowarzyszenie ,,Nadzieja’’ Nowy Nart, czwarte Tęcza Ulanów, piąte P.Sz.P. Bieliny, szóste P.Sz.P. Przędzel, siódme T.P.W.B. Bieliniec i ósme Bukowina. Królem strzelców został Rafał Pieróg  P.Sz.P. Wólka Tanewska, najlepszym pomocnikiem Szymon  Jednacz Rotunda Krzeszów, najlepszym bramkarzem Mateusz Dębiak Nowy Nart, najlepszym obrońcom został Jakub Gumiela Bieliny, oraz wyróżnieni zostali: Michał Piwowar Bukowina, Mateusz Olko Bieliniec, Patryk Góreczny Ulanów i Konrad Śnios Przędzel. Wśród dziewcząt pierwsze miejsce zdobyła drużyna  T.P.W.B. Bieliniec, drugie Tęcza Ulanów, trzecie P.Sz.P. Bieliny i czwarte P.Sz.P. Przędzel. Królem strzelców została Dominika Straub Ulanów, najlepszym pomocnikiem Sandra Olko Bieliniec, najlepszą bramkarką Weronika Dąbal Bieliny, za obrońcą Weronika Kobylarz Przędzel. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe medale i słodycze. Nagrody ufundowali: starosta niżański Gabriel Waliłko, burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz, oraz prezes T.P.W.B. Wacław Piędel.

Z przykrością muszę stwierdzić, że objęcia honorowego patronatu nad turniejem odmówił prezes PZPN Zbigniew Boniek, który przed wyborami mówił że pracę trzeba zacząć od dzieci.

BIELINIEC W RADOMYŚLU WIELKIM

Koło Gospodyń Wiejskich przy Towarzystwie Przyjaciół Wsi Bieliniec wzięło udział w XVII Podkarpackim Konkursie Wieńca Dożynkowego w Radomyślu Wielkim gdzie w kategorii wieniec tradycyjny zajęło III miejsce.W konkursie tym brało udział 63 wieńców z całego województwa podkarpackiego. Bielinie jako jedyna miejscowość reprezentowała powiat niżański i gminę Ulanów. Warto odnotować, że wieniec z Bielińca zajął podczas I Dożynek Dekanalnych Dekanatu Ulanowskiego I miejsce, które odbyły się w Bielińcu, II miejsce podczas Dożynek Powiatu Niżańskiego, które odbyły się w Nisku. Wieniec do Bielińca już nie wrócił. Zaraz po konkursie w Radomyślu Wielkim pojechał do Niemiec – Bawarii, gdzie weźmie udział w paradzie z okazji 1200-lecia powstania miasta Anzing k/Monachium.

Bieliniec w Lesku

W dniu 28.07.2012r. w Lesku odbył się Wojewódzki Finał XII edycji konkursu pn. ,,Nasze Kulinarne Dziedzictwo” – Smaki Regionów w Lesku. Koło gospodyń Wiejskich w Bielińcu do konkursu zgłosiło następujące produkty: Bieliniecki napój chłopa, pasztet z soczewicy i pierogi z soczewicą. Pierogi z soczewicą w kategorii produkty i przetwory pochodzenia roślinnego otrzymały nominację do nagrody ,,Perła 2012’’, którą przyznaje Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego. Wręczenie nagrody odbywa się w Poznaniu.

Bieliniec w Górnie

KGW wraz z otrzymaną nagrodą

Koło gospodyń Wiejskich działające przy Towarzystwie Przyjaciół Wsi Bieliniec w dniu 01.07.2012r.

wzięło udział w VI Festiwalu Podkarpackich Smaków w Górnie.

Do konkursu zostało zgłoszonych ponad sto różnych potraw i nalewek w ośmiu kategoriach.

Koło gospodyń wiejskich zostało wyróżnione w kategorii napoje i nalewki za ,,Napój Dziada’’.

Kolędowanie

U Starosty niżańskiego

Jak co roku w każdej miejscowości tak i w Bielińcu chodzili kolędnicy z Herodem, diabłem, gwiazdorem, pastuszkami. Szczególnie można było zauważyć

kolędujące dzieci ,które zebraną kolędę przeznaczyły na szczytny cel. Następnie osoby dorosłe (członkowie TPWB) zorganizowały grupę kolędową która

zawitała z kolędą do BMiG Ulanowa, Ośrodka Zdrowia w Ulanowie, starosty powiatu niżańskiego, przewodniczącego rady powiatu, księdza proboszcza

Jana Jagodzińskiego, sióstr dominikanek, ks kanonika Mieczysława Tomonia w Nowym Narcie i kilka domów rodzinnych w Rudniku nad Sanem, Bielińcu,

Bielinach i Bukowinie. Za miłe serdeczne przyjęcie wszystkim z całego serca dziękujemy.

III Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej - 5.12.2011 Bieliny

W dniu 05.12.2011r. Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec zorganizowało, "III Mikołajkowy Halowy Turniej Piłki Nożnej". Udział wzięło 10 drużyn: sześć chłopców i cztery dziewcząt.

Chłopców: Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec, K.S. ,,Rotunda" Krzeszów, Stowarzyszenie Rozwoju Społeczności Lokalnej "Nadzieja" w Nowym Narcie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielinach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Ulanowie,  F.H.U. "ART. – GREG" Bukowina, oraz dziewcząt: Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec, Zespół Szkół w Krzeszowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Ulanowie i Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielinach.  Wśród dziewcząt zwyciężyła drużyna  Towarzystwa Przyjaciół Wsi Bieliniec pokonując w finale Zespół Szkół  w Krzeszowie 3:0, a o trzecie miejsce : Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielinach zremisowała z Zespołem Szkół w Ulanowie 4:4.

Biorąc pod uwagę wyniki bezpośrednie trzecie miejsce zajęła drużyna z Ulanowa, a czwarte  z Bielin.

Królem strzelców została  Sandra Olko z Towarzystwa Przyjaciół Wsi Bieliniec, najlepszą bramkarką została Gabriela Fusiarz z Zespołu Szkół w Krzeszowie, najlepszym pomocnikiem została Dominika Straub z Publicznej Szkoły Podstawowej w Ulanowie, a obrońcą Kamila Tymczak z Publicznej Szkoły Podstawowej z Bielin .Wśród chłopców zwyciężyła drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej w Ulanowie pokonując w finale Zespół Szkół w Krzeszowie, o trzecie miejsce w rzutach karnych F.H.H. ,,ART. – GREG’’ pokonał Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec 3:1, piąte miejsce zajęła drużyna  z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bielinach, a szóste Stowarzyszenie Rozwoju Społeczności Lokalnej ,,Nadzieja’’ w Nowym Narcie. Królem Strzelców został: Patryk Góreczny  zdobywając 28 bramek z Publicznej Szkoły Podstawowej w Ulanowie, najlepszym bramkarzem został Piotr Sibiga z  K.S. ,,Rotunda’’ Krzeszów, obrońcą Jakub Gumiela z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bielinach, pomocnikiem Eryk Mierzwa z Towarzystwa Przyjaciół Wsi Bieliniec, wyróżnienie otrzymał Krystian Stec z Stowarzyszenia Rozwoju Społeczności Lokalnej ,,Nadzieja”” z Nowego Nartu. Natomiast Najlepszym zawodnikiem turnieju został Michał Piwowar z F.H.U. ,,ART. – GREG” z Bukowiny.

Turniej sędziowali: Zdzisław Tabor i Damian Skakuj. Fundatorami nagród byli: Starosta Niżański  Gabriel Waliłko, Burmistrz Gminy i Miasta w Ulanowie , ,,BRAMEX’’ z Niska ,F.H.U. ,,ART. – GREG’’ i Prezes Towarzystwa Przyjaciół Wsi Bieliniec Wacław Piędel.

III Targi Lokalnych Grup Dzialania z Terenu Województwa Podkarpackiego

W dniu 10 09.2011r.  Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec  wzięło udział  w  III edycji Targów Lokalnych Grup Działania z terenu   Województwa Podkarpackiego  reprezentując Lokalną Grupę  Działania  ,,Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” w Nisku. W targach udział wzięło  31 Lokalnych  Grup Działania . Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec zdobyło II miejsce za  najpiękniejsze stoisko i  wyróżnienie za  pasztet z soczewicy ze śliwkami.

VI Turniej Sołtysów

Zwycięzcy sołtysi wraz z przedstawicielami władz samorządowych

W dniu 07.08.2011r. w Bielińcu odbył się VI Turniej Sołtysów do którego zostało zaproszonych 20 sołtysów z powiatów niżańskiego, stalowowolskiego, leżajskiego i rzeszowskiego. Ze względu na okres żniw na turniej przybyli  sołtysi  tyko z powiatu niżańskiego: Kopki, Dąbrowica, Wolina, Koziarnia I, Wólka Tanewska, Dąbrówka, Cholewiana Góra, Bieliny i gospodarz Bieliniec. Patronat nad turniejem objął Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomicz i poseł na Sejm RP Jan Bury, który ufundował dla sołtysów  specjalne puchary.Nagrody ufundowali Starosta Niżański Gabriel Waliłko i Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz. Drużyny uczestniczyły w następujących konkurencjach: zapięcie pługu do ciągnika ( I miejsce Cholewiana Góra, II Bieliny, II Dąbrowica i Koziarnia I, Przeciąganie liny I miejsce Cholewiana Góra, II Koziarnia I, III Bieliniec i Dąbrówka, strzał piłką do bramki w butach filcowych: I miejsce  Wolina, II Dąbrówka, II Bieliny, wiercenie świdrem w drewnie I miejsce Wółka Tanewska, II Cholewiana Góra, III Koziarnia I,  Picie piwa na czas I miejsce Bieliniec, II Koziarnia, Wolina i Cholewiana Góra,  Fruwające jaja I miejsce Bieliny, II Dąbrówka i Cholewiana Góra, III Koziarnia I i Wólka Tanewska, rżnięcie drewna piłą ręczną I miejsce Koziarnia I, II Cholewiana Góra, III Wolina, zapalenie puiły motorowej I miejsce Dąbrowica II Koziarnia I i Bieliniec, III Bieliny, żywe taczki –sztafeta I miejsce Cholewiana Góra, II Dąbrowica, III Dąbrówka i Bieliny,  mielenie w żarnach I miejsce Dąbrówka, II Cholewiana Góra III Wolina, Slalom sołtysa do urzędu I miejsce Bieliniec II Dąbrowica III Kopki. Ogólnie w całym turnieju zwyciężył (a) sołtys (drużyna)  z Cholewianej Góry 82 pkt., II miejsce Koziarnia I  74 pkt.., III Dąbrowica  67 pkt., IV Dąbrówka 66 pkt., V Wolina 62 pkt., VI Bieliny 60 pkt., VII Wólka Tanewska 57 pkt., VIII Bieliniec 51 pkt., IX  Kopki 37 pkt.. Ogólnie turniej cieszył się dużym zainteresowaniem , a nagrody wręczali : asystent posła Jana Burego Tomasz Chlebek, Starosta niżański Gabriel Waliłko , v-ce starosta Sławomir Czwal, burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz, przewodniczący rady powiatu niżańskiego Janusz Nawrocki. W konkurencji wśród kibiców – wiązanie krawata na szyi  partnera I miejsce zajęła para Elżbieta Maczuga i Stanisław Koszałka z Kopek, II Maria i Antoni Kida z Bielińca, III Janina i Józef Madej z  Koziarni I.

SZTANDAR PSL

Odznaczenie sztandaru

Bieliniec jest nieliczną, a może jedyną miejscowością w powiecie niżańskim, która posiada sztandar Stronnictwa Ludowego z 1938r. ( w tym roku został poświęcony), obecnie  Polskie Stronnictwo Ludowe. Sztandar przez okres okupacji był  przechowywany u oddanego działacza PSL Jana Kolucha  (98 lat) i  był pod jego opieką aż do 2006r.. W tym roku jego syn Józef Koluch przekazał pod opiekę prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Wsi Bieliniec Wacławowi Piędel.  Towarzystwo wystąpiło z wnioskiem  o odznaczenie go Medalem Wincentego Witosa. W tym roku podczas obchodów  Powiatowgo Święta PSL w Bielińcu sztandar odznaczył poseł, v-ce minister skarbu państwa Jan Bury i prezes zarządu powiatowego PSL Janusz Nawrocki. Ponadto członkowie PSL z Bielinca : Kazimierz Mierzwa, Antoni Ślusarczyk, Wiesław Członka i Witold Drabik otrzymali od Jana Burego okolicznościowe dyplomy  za działalność na rzecz  wsi. Z jednej strony na sztandarze jest Matka Boska , a z drugiej koniczynka.

Otwarcie Wiejskiego Domu Kultury - 12.06.2011 r.

Wiejski Dom Kultury

W niedzielę 12 maja władze gminy oddały do użytku Wiejski Dom Kultury w Bielińcu. W trakcie uroczystości nowy sztandar dostała jednostka OSP, a także świętowali ludowcy.

 

Powodów do niedzielnego świętowania było w Bielińcu kilka. Gmina oddała do użytku nowy dom kultury. Budowa ruszyła w 2008 roku. Pierwszy etap, czyli zakończenie stanu surowego, kosztowało blisko 350 tys. zł i ta część inwestycji została sfinansowana z budżetu gminy.


W 2009 roku gmina złożyła wniosek do programu PROW „Odnowa i rozwój wsi”i otrzymała 500 tys. zł na kontynuowanie inwestycji. Ostatecznie zakończenie II etapu zamknęło się kwotą 814 tys. zł. Budynek ma wygląd staropolskiego dworku, a siedzibę mają tu: koło gospodyń wiejskich, Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Bieliniec, jest pomieszczenie dla sołtysa, garaż dla OSP, szatnie i sanitariaty dla piłkarzy. Oprócz tego powstała podłoga do tańczenia, planowana jest budowa placu zabaw dla dzieci. Całość jest ogrodzona aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom.


Oprócz oddania do użytku budynku Wiejskiego Domu Kultury mieszkańcy Bielinca świętowali nadanie sztandaru miejscowej jednostce OSP, pięciolecie istnienia Towarzystwa Przyjaciół Wsi Bieliniec. Swoje święto w Bielińcu obchodzili też ludowcy z powiatu niżańskiego.

Misterium Męki Pańskiej

Scena w obozie koncentracyjnym

W dniu 17.04.2011r. Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec  zorganizowało   misterium Męki Pańskiej i V konkurs palm wielkanocnych ,, Moja Palma Wielkanocna 2011’’.  W roli aktorów wystąpili mieszkańcy Bielińca.  Natomiast do konkursu zostało zgłoszonych 112  palm, a wykonało je 125 osób. Konkurs odbył w trzech kategoriach wiekowych : I od 6 do 12 lat, II od 13 do 18 lat i trzecia od 18 wzwyż. W kategorii I – ej  pierwsze miejsce  zajął Daniel Węgliński z Bielin, drugie Kinga Bednarz Stary Nart i trzecie Wiktor Drabik  Stary Nart. Wyróżnienie I stopnia otrzymał Mateusz Wołoszyn z Bielińca, drugiego stopnia Natalia Tymczak z Bielin, trzeciego stopnia Aleksandra Wołoszyn z Dąbrówki. W kategorii II  pierwsze miejsce otrzymał Jakub Piekut z Wólki Tanewskiej, drugie Aleksandra Wojtowicz z Bielińca, a trzecie Weronika Oleksiak z Bielin, wyróżnienie pierwszego stopnia  otrzymał Zespół Szkół z Starego Nartu (Natalia Chudzik, Paulina Dudzik, Ewelina Sobolewska, Sylwia Węglarz i Urszula Żak).

W kategorii trzeciej  pierwsze miejsce  zdobył Zbigniew Dudzik – Warsztaty Terapii Zajęciowej z Rudnika, drugie Maria Kida z Bielińca, trzecie Bożena Piędel z Bielińca. Wyróżnienie  pierwszego stopnia  Barbara Tkaczyk- Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych z Nowej Wsi, wyróżnienie drugiego stopnia Zofia Król z Antoniowa. Do konkursu zostały zgłoszone palmy z powiatów niżańskiego i stalowolskiego.  Palmy oceniała komisja w składzie: Jolanta Dragan z muzeum kultury z Kolbuszowej,  s. Daniela z klasztoru Dominikanek z Bielin i dyr. Gminnego Centrum Kultury z Ulanowa. Nagrody ufundowali : Mirosław Kalapyta  - Marszałek Województwa Podkarpackiego, Starosta Niżanski Gabryiel  Waliłko i Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz.

 

Zdjęcia robił Zdzisław Surowaniec.