O NAS

Wiosną 2006 r. z inicjatywy pana Wacława Piędel powstało "Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec", zrzeszające ludzi pragnących w sposób aktywny wspierać i dbać o rozwój tej  miejscowości.

 

Działalność stowarzyszenia, polega na organizowaniu imprez plenerowych, otwartych zawodów sportowych. Aktywne uczestnictwo i dobre kontakty z lokalnymi władzami samorządowymi, prasą to dowód, że obrany kierunek promocji jest właściwy i niezbędny.

 

Stowarzyszenie realizuje swoją działalność statutową we współdziałaniu z władzami samorządowymi, instytucjami publicznymi i innymi instytucjami działającymi na terenie całej Polski.

 

Głównym źródłem finansowania celów stowarzyszenia są środki ze składek członkowskich, darowizn, dotacji.