Regulamin Konkursu

 Konkurs na tradycyjny obiad z deserem i napojem
na bazie miodu pszczelego
„Miód to zdrowie”

Bieliniec, 11 września 2022 r.

 

      I.            Postanowienia ogólne

1.   Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec.

2.   Współorganizatorem konkursu jest Gmina i Miasto Ulanów

3.   Konkurs odbędzie się 11 września 2022 r. w godz. 15.00– 18.00na Obiekcie Wiejskiego Domu Kultury w Bielińcu podczas Święta miodu – Bieliniec 2022.

4.   Podmioty zostaną rekrutowane do projektu poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń oraz na stronach: www. tpwb.eu , ulanow.pl ,

5.   Organizatorzy zapewniają uczestnikom miejsce do zaprezentowania potraw konkursowych.

   II.            Cele konkursu

1.   Promocja tradycyjnych produktów i potraw Kulinarnych powiatu niżańskiego przygotowanych na bazie miodu pszczelego.

2.   Do konkursu nie mogą być zgłaszane produkty wpisane na listę produktów tradycyjnych Województwa Podkarpackiego.  

3.   Aktywizacja mieszkańców na rzecz podejmowanych inicjatyw poprzez poznanie tradycji kulinarnych regionu i promocja obszarów wiejskich.

4.   Zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych.

5.   Prezentacja dokonań organizacji działających w środowisku wiejskim.

6.   Promowanie społecznej aktywności mieszkańców wsi.

III.            Warunki uczestnictwa

1.   Uczestnikami konkursu mogą być np. Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia, grupy nieformalne (średnio 7 osób z jednego podmiotu – łącznie 15 podmiotów z terenu województwa podkarpackiego).

2.   Uczestnikami konkursu nie mogą być przedstawiciele organizatorów, członkowie komisji oceniającej potrawy oraz ich bliscy.

3.   Warunkiem udziału w konkursie jest:

1)       kompletne wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik do regulaminu) – decyduje data złożenia dokumentów u organizatora konkursu,

2)       akceptacja zasad określonych w regulaminie,

3)       przygotowanie na własny koszt potraw konkursowych oraz zabezpieczenie niezbędnych do prezentacji i degustacji naczyń i sprzętu (np. tacek lub serwetek papierowych, sztućców itp.), dekoracja stołu, przygotowanie informacji o przygotowanych potrawach, zabezpieczenie 20 porcji dań konkursowych do degustacji.

 

4.   Do konkursu można zgłosić jeden tradycyjny zestaw kulinarny powiatu niżańskiego wykonany na bazie miodu pszczelego – obiad składający się z zupy, drugiego dania, deseru i napoju.

 

IV.            Ocena wyrobów konkursowych i nagrody

1.   Oceny potraw konkursowych i przyznania nagród dokonuje komisja konkursowa złożona   
z 3 osób.

2.   Skład komisji zostanie przedstawiony przed konkursem.

3.   Komisja ocenia wyroby w zakresie:

a)   zgodności z tematem konkursu i wymaganiami regulaminu – do 15 pkt;

b)  atrakcyjności, oryginalności receptury – do 15 pkt;

c)   walorów estetyki wykonania i przystrojenia produktu konkursowego – do 20 pkt;

d)  walorów estetyki wykonania i przystrojenia stoiska – do 15 pkt;

e)   walorów smakowych – do 20 pkt;

f)    sposobu promocji i prezentacji produktu konkursowego– do 15 pkt.

4.   Komisja może przyznać maksymalnie 100 pkt.

5.   Nagrody finansowe otrzymają podmioty, które zajmą w konkursie miejsca od I do III,
5 podmiotów otrzyma nagrody finansowe za wyróżnienie.
I miejsce – 1500 zł.
II miejsce – 1300 zł.
III miejsce – 1200 zł.
5 wyróżnień każde po – 1000 zł.

6.   Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi ok. godz. 18.00.

7.   Od podjętej przez komisję decyzji o przyznaniu nagród nie przysługuje odwołanie.


 

 

   V.            Postanowienia końcowe

1.   Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk, zdjęć i informacji o zwycięzcach i uczestnikach konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO.

2.   Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w regulaminie.

3.   Regulamin konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibie organizatora.

4.   Wszystkie kwestie, których nie obejmuje regulamin, ustala organizator.

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem tel. 505784112

 

Zapraszamy do  udziału w konkursie i życzymy wielu pomysłów !!!  

 

Organizatorzy

Pszczelarze na wycieczce

Pszczelarze z Regionalnego Koła Pszczelarzy ,,BARĆ’’ w Bielińcu byli na wyjeździe edukacyjnej w pasiece ,,ULIK’’ w miejscowości Mokrelipie. Zwiedzili tam muzeum sprzętu pszczelarskiego używanego przez bartników i z lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Następnie oglądali dwa filmy na temat walorów leczniczych miodów i propolisu (kitu pszczelego). Zobaczyli różnego rodzaju stare zabytkowe ule, które można obecnie zobaczyć w nielicznych pasiekach oraz zobaczyli ul do apiterapi. W drodze powrotnej zatrzymali się w Zwierzyńcu gdzie zwiedzili stawy ,,ECHO’’ w Roztoczańskim Parku Narodowym i Ośrodek Edukacyjno –Muzealny przy Roztoczańskim Parku Narodowym. Wszyscy uczestnicy z wyjazdu edukacyjnego byli zadowoleni.

Szkolenie dla pszczelarzy

W sobotę 19.08.2017r. w Wiejskim Domu Kultury w Bielińcu obyło się szkolenie dla członków Regionalnego Koła Pszczelarskiego ,,BAEĆ’’ w Bielińcu. Tematem szkolenia były przepisy prawne dotyczące hodowli pszczół. Wykład trwał sześć godzin, a prowadził go prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarskiego w Rzeszowie pan Tadeusz Dylon. W szkoleniu wzięło udział 24 pszczelarzy należących koła. Szkolenie obyło się dzięki środkom pozyskanym ze złożonego projektu do Lokalnej Grupy Działania ,, Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej’’, pt. ,,Nasza Pasieka’’. Całkowite dofinansowanie projektu to kwota 450.00 zł. . W ramach projektu członkowie koła udadzą się na wycieczkę do pasieki ,,ULIK’ w miejscowości Mokrelipie, Ośrodek Edukacyjno-Muzealny przy Roztoczańskim Parku Narodowym w Zwierzyńcu i stawy ,,ECHO’’ przy Roztoczańskim Parku Narodowym. Czeka ich jeszcze jedno szkolenie, którego tematem będzie hodowla pszczół.

Album o relikwiach wydany

 

W dniu 17 września 2016 roku odbyła się uroczysta promocja albumu ,,Relikwie Świętych w Sanktuarium Świętego Wojciecha w Bielinach”, którą rozpoczęto uroczystą mszą świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem kustosza bielińskiej parafii św. Wojciecha ks. Jana Jagodzińskiego, oraz ks. Jana Kądziołki i ks. Waldemara Bieńko. Dalsza część uroczystości odbyła się w Wiejskim Domu Kultury, gdzie zaproszonych gości przywitał prezes Towarzystwa Przyjaciół Wsi Bieliniec Wacław Piędel. Następnie głos zabrał wikariusz bielińskiej parafii ks. Łukasz Pyszka, który przedstawił z czym związany był kult świętych. Kult związany był z hierarchią. Jednak wśród tych wielkich i wybitnych postaci zdarzały się również osoby, które na świętość zapracowały zwykłym, codziennym życiem i których prochy czczono po śmierci. Zwyczaj pobierania relikwii przetrwał do dziś np. zanim trumna św. Jana Pawła II z  podziemi  trafiła do Bazyliki św. Piotra, została otwarta. Każdy uczestnik biorący  udział w promocji otrzymał album. Uroczystość związaną z promocją albumu zakończono uroczystą kolacją. Album ,,Relikwie Świętych w Sanktuarium św. Wojciecha w Bielinach” został dofinansowany z budżetu Województwa Podkarpackiego.

 

Niezwykła publikacja

Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec złożyło ofertę do Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie na wydanie albumu pt. ,,Relikwie Świętych w Sanktuarium Św. Wojciecha w Bielinach’’. Wniosek został oceniony pozytywnie. Album będzie wydany w okładkach twardych, w formacie A 4. Zawierał będzie około 182 strony zdjęć wraz z opisami na papierze kredowym. Parafia Bieliny to jedna z najstarszych w regionie. Kiedy w 1988r. probostwo objął ks. Jan Jagodziński znalazł relikwiarz z relikwiami świętych. Zmobilizowało to księdza do sprowadzenia relikwii świętych i rozwijania ich kultu. Z każdym rokiem przybywało relikwii nie tylko z kraju, ale również z zagranicy. Z uwagi na historię parafii oraz unikatowy charakter Sanktuarium w Bielinach, które jest jednym z nielicznych, a może jedynym miejscem gdzie zgromadzono aż taką ilość relikwii świętych. Wydany album będzie kompendium wiedzy na temat Sanktuarium w Bielinach i znajdujących się w nim świętych w relikwiach. Każdy chrześcijanin wie , że kult relikwii świętych ma długą historię. Wyrósł przede wszystkim z ludowej pobożności. Relikwie to materialne pozostałości zachowane po śmierci świętych, przede wszystkim kości, ale także przedmioty osobiste. W tym roku zostały sprowadzone relikwie męczenników z Peru bł. Zbigniewa Strzałkowskiego i bł. Michała Tomaszka. Na wydanie albumu otrzymaliśmy: Dofinansowanie z budżetu Województwa Podkarpackiego i Urzędu Miasta i Gminy Ulanów.

Wyniki konkursu na najładniejszą palmę wielkanocną "Moja Palma Wielkanocna 2016"

 

KATEGORIA I

I miejsce – Oliwia PALEŃ (Przędzel)

II miejsce – Krystian RYCZKO (Bieliny)

III miejsce – Patryk JACECZKO (PSP Ulanów)

Wyróżnienie I-go stopnia – Bartek SCHODZIŃSKI (Bieliniec)

Wyróżnienie II-go stopnia – Krzysztof TOMASZEWSKI (Bieliny)

Wyróżnienie III-go stopnia – Emilia CHMIELOWSKA

Wyróżnienie – Natalia KOTUŁA (Racławice)

 

KATEGORIA II

I miejsce – Jakub OTTO (Ulanów)

II miejsce – Bartek TABOR

III miejsce – Wojciech Drabik (Wólka Tanewska)

Wyróżnienie I-go stopnia – Mateusz WOŁOSZYN (Bieliniec)

Wyróżnienie II-go stopnia – Paulina STAROŃ (SOSW Rudnik nad Sanem)

Wyróżnienie III-go stopnia – Szymon BARWA (Kurzyna)

Wyróżnienie – Kinga SŁUJA (Przewrotne)

 

KATEGORIA III

I miejsce – Małgorzata FRĄCZEK (Kurzyna)

II miejsce – Zofia OLEKSAK (Szyperki)

III miejsce – Agnieszka KOPEL (Krzeszów)

Wyróżnienie I-go stopnia – Honorata SMOŁA (Koziarnia)

Wyróżnienie II-go stopnia – Helena BAŁANDA (Łąka)

Wyróżnienie III-go stopnia – Maria SZOT (Przędzel)

Wyróżnienie – Monika SABAT (Majdan GOLCZAŃSKI)

Wyróżnienie – Lilla URBAN (Nowy Kamień)

Wyróżnienie – Jolanta DERYŁO (Lipiny)