Prezes: Wacław Piędel

V-ce Prezes: Janusz Szewc

Sekretarz: Józef Koluch

Skarbnik: Maria Kida

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Alina Olszówka

Sekretarz Komisji Rewizyjnej: Aleksandra Koszałka

Członek Komisji Rewizyjnej: Krystyna Moskot